Esnaf ve Sanatkarlarımız ile bunların yanlarında çalışanların (şoförlerimizin) mesleki ve teknik ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmelerini ve mesleki eğitimlerini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, meslek disiplini ve ahlakını korumak, hızla gelişen ve değişen ticari hayatta, daha çok müşteriye ulaşabilmeleri için, halkımıza kaliteli hizmet vermelerini sağlamaktır.